Are you a farmer, grower, producer or a cooperative ?

Bentaonline.com ay para sa mga farmers at producers na gustong mag benta ng kanilang mga produkto deretso sa mga mamimili. Tuturuan namin kayo paano gamitin ang mga tools para makagawa ng online store at mag proseso ng mga orders, deliveries at pagtanggap ng mga payments.


Setup your store and start selling in minutes

Features to start, sell & make profit

Free Online Store

 • Step by step guidance & tutorials
 • Pre designed layout and options
 • 24/7 Technical Support
 • Dashboard Online Store statistics

e-Commerce Tools

 • Simple drag and drop editor
 • Easily add products and product images
 • Manage orders and payments
 • Secured payment gateways

Offline & Online Marketing

 • Google search and listings
 • Facebook & Instagram advertising
 • Customer Loyalty & Rewards
 • Discount coupons and referrals

Magbenta deretso sa mga customer…

www.bentaonline.com